Wednesday, March 30, 2016

SPF Telia

Telia har en SPF include-adress att ange spf-a.telia.com.
Adressen är inte en domän, utan en include som presenterar alla aktuella exitnoder.

Ange spf-a.telia.com i Include-fältet på exempelvis https://xnode.org/page/SPF_Record_Creator för att generera ett SPF-record som ser ut exempelvis så här "v=spf1 a mx ptr include:spf-a.telia.com -all".

Givetvis skall adressen endast användas om ni använder Telia för e-postleverans.

No comments:

Blog Archive