Wednesday, March 30, 2016

SPF Space2u

Updatering: Space2u har publicerat en guide här - http://support.space2u.com/sv/epost/allmant/328-skapa-spf-pekare


Jag använder

  "v=spf1 a mx ptr a:mailout.telia.com a:smtprelay1.telia.com include:include.space2u.com -all"  

Av någon anledning så togs mellanslaget mellan domänerna bort när de sparades i DNS:en, därför fick jag ange 2 mellanslag.
Space2u har en SPF include-adress att ange include.space2u.com.
Adressen är inte en domän, utan en include som presenterar alla aktuella exitnoder.

Ange include.space2u.com i Include-fältet på exempelvis https://xnode.org/page/SPF_Record_Creator för att generera ett SPF-record som ser ut exempelvis så här "v=spf1 a mx ptr include:include.space2u.com -all".

Givetvis skall adressen endast användas om ni använder Space2u för e-postleverans.

#Space2u DMARC

No comments:

Blog Archive