Tuesday, October 6, 2009

Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten kan inte påvisa att avlyssning varit befogad.

Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten undviker att redovisa huruvida spioneri mot landets medborgare är befogad eller inte.

Domstolarna sa bara nej till 8 ansökningar förra året vilket resulterade i att polisen fick avlyssna 990 personer, ytterligare 465 fick sin teletrafik övervakad, 77 personer följdes med hemlig kamera enligt DN.

För att en domstol ska ge polisen tillstånd att i hemlighet avlyssna en persons telefon- och datortrafik krävs att man kan anta att den misstänkte döms till minst 2 års fängelse för brottet.

Trotts detta så var det mindre än 10% av fallen som resulterade in någon form av fällande dom, hur många av dessa som resulterade i fängelse över 2 år är inte presenterat.

Källa: DN

No comments:

Blog Archive