Sunday, August 3, 2008

English Swedish Tagalog phrases0016_04_1, originally uploaded by Frisno.

Do those speakers really speak, or are they just making noices?
Högtalarna, talar dom verkligen eller låter de bara?
Yung mga tagapagsalita ba ay talagang nagsasalita? O nag-i-ingay lang

No comments:

Blog Archive